Característiques de l’empresa constructora

Característiques de l'empresa constructora
     La professionalitat del seu personal i la priorització dels interessos del client, han convertit a Admingrup en una de les empreses més prestigioses i dinàmiques del sector.

La moderna tecnologia utilitzada pels seus especialistes i l'ús dels materials més avançats, al costat d'un profund coneixement de les característiques pròpies de la zona i un contacte proper i professional amb les autoritatsCaracterístiques de l'empresa constructora municipals i provincials, permeten a Admingrup donar una resposta àgil i efectiva davant qualsevol eventualitat tècnica o administrativa que pogués sorgir. Compte a més amb tota la maquinària necessària per escometre qualsevol tipus d'obra: excavacions, treballs en formigó, maçoneria de diversa complexitat, sostres revestiments i decoració, així com instal·lacions en pisos, rajoles, falsos sostres, tota classe de pintura, instal·lacions elèctriques, restauració de façanes i construcció de complexos industrials.
El seu equip humà, format exclusivament per personal qualificat, ajuda a reduir el temps d'execució sense disminuir la qualitat de l'obra. La construcció es realitza sobre la base dels plànols i la memòria del projecte i la seva execució es realitza de conformitat amb el calendari aprovat pel client i sota l'estricte compliment dels reglaments tècnics i de la normativa vigent en matèria de protecció i seguretat.

  Movimientos de tierra y geodesia   Admingrup s'ha consolidat com un partícip d'alta qualitat i sòlida fiabilitat al mercat de la construcció a Catalunya. A través d'un hàbil lideratge, la seva aposta per la professionalitat dels seus empleats i la priorització dels interessos dels seus clients, l'ha convertit en una de les empreses més pròsperes i dinàmiques del sector.

     Admingrup té la reputació de ser una empresa de confiança que demostra a tot moment un sincer interès per les necessitats i desitjos dels seus clients, oferint una garantia en tots els treballs realitzats.

Admingrup compta amb un equip professional de personal qualificat, que fa possible escurçar el calendari d'execució, sense que per això es perdi l'alta qualitat de l'obra.