Obres de paleta

   Molt abans de començar a construir una casa, ja s'ha d'haver pres una decisió no sempre fàcil: Escollir el tipus de materials a utilitzar per a la construcció dels murs de càrrega. No en va, els tancaments són l'apartat amb més pes específic en la determinació del cost final de l'obra.

Obres de paleta

      Aplicar la lògica és sempre la millor manera de prendre aquest tipus de decisions. Els murs d'un edifici han de, abans de res, ser una protecció fiable contra els fenòmens climàtics adversos. Per tant un factor decisiu a l'hora d'escollir el material a utilitzar serà el seu comportament tèrmic. Mantenir la casa calenta a l'hivern i fresca a l'estiu, és l'ideal a seguir per garantir el confort de l'habitatge. El contingut d'humitat d'un material, es relaciona directament amb el seu comportament tèrmic i amb la seva resistència a les gelades. I la resistència al foc és un altre factor molt important a l'hora d'escollir un material, així com la seva permeabilitat acústica.Obres de paleta

Per a l'elecció del material amb què es construiran els murs, cal tenir molt en compte la ubicació de l'edifici i l'ús que se li donarà. Si la casa va a estar en una zona sorollosa, per exemple una carretera o carrer molt transitat, cal preferir materials insonoritzats. També s'ha de tenir en compte la resistència al vent, la humitat, el seu pes i durabilitat i, per descomptat, la viabilitat econòmica a l'hora d'usar un material en concret en lloc d'un altre tipus de materials.

El totxo, el ciment i el formigó estan entre els materials que millor resposta donen a aquests factors.

Actualment el maó és d'alta qualitat i el material més versàtil per a la construcció de murs. Al món es fabriquen maons amb 15.000 combinacions de forma, mida, color i textura de la superfície.

Obres de paleta     A Espanya s'utilitzen principalment maons buits, el que facilita un menor pes que disminueix la càrrega de la base. A més de reduir pes, aquest tipus de maó redueix la conductivitat tèrmica de les parets i permet que el gruix dels murs pugui ser menor.

Característiques principals dels tancaments d'habitatges a Espanya i especialment a Catalunya.
Els murs exteriors tenen un gruix mínim de 12-14cm. i es construeixen amb maons de mida 28x14x10. A continuació del mur, es crea una càmera d'aire, on es col·loca l'aïllament d'un gruix mínim de 4 cm. després de la qual ve el mur interior construïda amb maó de mida 50x20x7
L'aïllament dels tancaments exteriors protegeix l'edifici de les agressions externes. Aquest mateix efecte s'aconsegueix, depenent de la regió, amb blocs de formigó.

També és usual l'ús d'adorns a les façanes, fets amb maçoneria de maó en altres formats, amb un gruix de 5 cm. i que per tant, no requereix acabat.

Per a la construcció dels envans interiors s'utilitzen generalment maons de 7 cm. Encara que en ocasions es fan envans amb maons de 14 cm.