Obres d’enginyeria

 Инженерные работы на Коста Брава    Les obres d'enginyeria en una construcció són de cabdal importància per poder realitzar amb eficàcia les múltiples instal·lacions que tot edifici precisa. Per mitjà d'un càlcul meticulós, una cura dissenyo i una execució impecable, Admingrup executa tots els treballs de conductes entrants i sortints que permetran el correcte i durador funcionament de totes les instal·lacions.

   Admingrup: Un valor segur en disseny i instal·lació.
     En Admingrup, un equip d'especialistes, que han participat en tot el procés de planificació de les obres d'enginyeria, s'encarrega de l'execució de les instal·lacions.

    Entrades d'aigua i electricitat, conductes de ventilació i calefacció, desguassos, equips elèctrics i electrònics, així com de totes les connexions i de l'obtenció de les autoritzacions tècniques per part dels serveis públics.

     El resultat d'aquesta metodologia garanteix un funcionament fiable i durador de totes les instal·lacions.